Así se escribe:
Gure Aita, zeruetan zarana:
santu izen beiti zure uzena,
etor beiti zure erreinue,
ein beiti zure gura,
zeruan legez lurrean be.
Emoiguzu gaur
egun ontako ogie.
Parkatu gure zorrak,
geuk be gure zordunai
parkatzen dautzegun ezkero;
eta ez gu tentaldira eroan
baña atara gagizuz gatxetik.

Así se pronuncia:
Gure Aita, seruetan sarana:
santu ixen beiti sure usena,
etor beiti sure erreinue,
ein beiti sure gura,
seruan leges lurrean be.
Emoigusu gaur
egun ontako ogie.
Parkatu gure sorrak,
geuk be gure sordunai
parkatzen dautzegun eskero;
eta es gu tentaldira eroan
baña atara gagisus gatxetik.